Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/981 af 7. juli 2020 om ændring af bilag II til beslutning 2007/777/EF for så vidt angår oplysningerne vedrørende Kosovo (Denne betegnelse indebærer ingen stillingtagen til Kosovos status, og den er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244/1999 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.) i listen over tredjelande eller dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre maver, blærer og tarme til Unionen og om ændring af bilag III til nævnte forordning for så vidt angår standardcertifikatet til brug ved import af disse produkter fra tredjelande (meddelt under nummer C(2020) 4433) (EØS-relevant tekst)