Sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 16. decembra 2020.