Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 325/2019 van 13 december 2019 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst [2020/343]