EMP Ühiskomitee otsus nr 325/2019, 13. detsember 2019, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa „Keskkond“ [2020/343]