Predmet T-788/19: Presuda Općeg suda od 15. listopada 2020. – Body Attack Sports Nutrition/EUIPO – Sakkari (Sakkattack) (Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije Sakkattack – Raniji verbalni međunarodni žigovi ATTACK i Body Attack te raniji figurativni žig Body Attack SPORTS NUTRITION – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)