Věc T-788/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2020 – Body Attack Sports Nutrition v. EUIPO – Sakkari (Sakkattack) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Sakkattack – Starší mezinárodní slovní ochranné známky ATTACK a Body Attack a starší obrazová ochranná známka Body Attack SPORTS NUTRITION – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)