C-34/13. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2014. szeptember 10-i ítélete (a Krajský súd v Prešove [Szlovákia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Monika Kušionová kontra SMART Capital, a.s. (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 93/13/EGK irányelv — Tisztességtelen feltételek — Fogyasztóihitel-szerződés — Az 1. cikk (2) bekezdése — Kötelező érvényű törvényi rendelkezést tükröző feltétel — Az irányelv hatálya — A 3. cikk (1) bekezdése, 4. cikk, a 6. cikk (1) bekezdése és a 7. cikk (1) bekezdése — Követelés ingatlanra vonatkozó biztosíték útján történő biztosítása — E biztosíték árverés útján történő érvényesítésének lehetősége — Bírósági felülvizsgálat)