Pisno vprašanje E-011117/11 Diane Dodds (NI) za Komisijo. Razpisi delovnih mest za prevajalce