Zadeva T-572/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 13. oktobra 2017 – Brouillard/Komisija (Javni uslužbenci — Zaposlovanje — Obvestilo o natečaju — Javni natečaj EPSO/AD/306/15 — Pravniki lingvisti za francoski jezik na Sodišču Evropske unije — Spletna prijava — Predizbirni postopek — Zahtevane diplome — Stopnja izobrazbe, ki ustreza popolni pravni izobrazbi, pridobljeni v belgijski, francoski ali luksemburški visokošolski ustanovi — Magisterij dveletnega študijskega programa prava, ekonomije, managementa, smer zasebno pravo, specializacija pravnik lingvist — Izdaja po „potrditvi pridobljenih izkušenj“ — Nepripustitev k preizkusom natečaja — Ničnostna tožba — Vsebina tožbe — Nedopustnost — Strokovna usposobljenost — Zahteva po popolni pravni izobrazbi — Priznavanje diplom)