O nouă față națională a monedelor euro destinate circulației