Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/2009 z dne 15. novembra 2016 o odobritvi programov cepljenja proti vozličastemu dermatitisu, ki so jih predložile države članice (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 7219) (Besedilo v bolgarskem, hrvaškem in grškem jeziku je edino verodostojno) (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.