Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/540 al Comisiei din 26 martie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește anumite obligații de notificare, controalele la fața locului referitoare la cererile de ajutor pentru animale și la cererile de plată din cadrul măsurilor de sprijin legate de animale, precum și privind depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată