Tarybos sprendimas (ES) 2020/766 2020 m. birželio 8 d. kuriuo skiriami Regionų komiteto nariai ir pakaitiniai nariai laikotarpiui nuo 2020 m. vasario 1 d. iki 2025 m. sausio 25 d.