Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti Sklep št. H9 z dne 17. junija 2020 o odložitvi rokov iz členov 67 in 70 Uredbe (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter iz Sklepa št. S9 zaradi pandemije COVID-19 (Besedilo velja za EGP in za sporazum ES/Švica) 2020/C 259/03