Sag C-284/08: Kendelse afsagt af formanden for Domstolens Sjette Afdeling den 5. marts 2009 — Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland