Skriftlig fråga P-1181/09 från Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) till kommissionen. Överensstämmelse med miljöbestämmelserna (direktiven 85/337, 97/11, 2001/42, 79/409, 92/43 och 2000/60) innan man påbörjar några arbeten i samband med EU-projektet 06010-P