Sprostowanie do ogłoszenia o konkursach otwartych EUIPO/AD/01/17 – Administratorzy (AD 6) i EUIPO/AST/02/17 – Asystenci (AST 3) w dziedzinie własności intelektualnej (Dz.U. C 9 A z 12.1.2017)