Zadeva C-85/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 6. februarja 2019 – Agencia Estatal de la Administración Tributaria/RK