Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1562 оd 26. listopada 2020. o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/167 u pogledu usklađenih normi za određenu radijsku opremu koje se odnose na napredne sustave za vođenje i kontrolu kretanja površinom, glavne radare za nadzor, radiodifuzne audioprijamnike, opremu za međunarodnu mobilnu telekomunikaciju i nepokretne radijske sustave