Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1562 af 26. oktober 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/167 for så vidt angår harmoniserede standarder for visse typer af radioudstyr vedrørende avancerede systemer til styring og kontrol på jorden, primære overvågningsradarer, lydradiofonimodtagere, udstyr til international mobiltelekommunikation og faste radiokædesystemer