Mål C-601/18 P: Överklagande ingett den 24 september 2018 av Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 12 juli 2018 i mål T-475/14, Prysmian och Prysmian Cavi e Sistemi mot kommissionen