Predmet C-601/18 P: Žalba koju su 24. rujna 2018. podnijeli Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-475/14: Prysmian and Prysmian Cavi e Sistemi protiv Komisije