Дело C-601/18 P: Жалба, подадена на 24 септември 2018 г. от Prysmian SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Srl срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-475/14: Prysmian и Prysmian Cavi e Sistemi/Комисия