Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 796/2012 z dne 30. avgusta 2012 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz vzvodnih mehanizmov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 1225/2009