Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1109 z dne 27. junija 2019 o zaključku postopka za uvoz varjenih cevi in votlih profilov s kvadratnim ali pravokotnim prerezom iz železa, razen litega železa, ali jekla, razen nerjavnega jekla, s poreklom iz Republike Severne Makedonije, Rusije in Turčije