Kohtuasi T-48/19: Üldkohtu 15. oktoobri 2020. aasta otsus – smart things solutions versus EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things) (Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu kujutismärk smart:)things – Absoluutne keeldumispõhjus – Kirjeldavus – Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c – Määruse 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt a – Määruse 2017/1001 artikli 95 lõige 1)