Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ELi-EFTA ühistransiidi ühiskomitees Euroopa Liidu võetava seisukoha kohta seoses ühistransiidiprotseduuri konventsiooni muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega