2020 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas.