Pisno vprašanje E-002353/11 Bendt Bendtsen (PPE) za Komisijo. Delovni čas za samozaposlene voznike