Uredba Sveta (EU) št. 7/2010 z dne 22. decembra 2009 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in industrijske izdelke in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2505/96