Vec T-470/18: Uznesenie Všeobecného súdu z 21. marca 2019 — Telenet/Komisia