kohtuasi T-470/18: Üldkohtu 21. märtsi 2019. aasta määrus — Telenet versus komisjon