Mnenje Svetovalnega odbora za združitve s sestanka dne 17. decembra 2018 o predhodnem osnutku sklepa v zadevi M.8674 – BASF/Solvay’s EP and P&I Business – Država poročevalka: Danska