Az Európai Parlament 2019. április 16-i jogalkotási állásfoglalása az európai vállalkozásstatisztikáról, a 184/2005/EK rendelet módosításáról, valamint tíz, a vállalkozásstatisztika területét szabályozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))