Sag C-287/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Amtsgericht Hamburg (Tyskland) den 30. juni 2020 — EL og CP mod Ryanair Designated Activity Company