Pisno vprašanje E-003213/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) za Komisijo. Strateške karte hrupa in španske avtoceste