Odločba Komisije z dne 10/11/2014 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.7404 - AVIVA / BZ WBK / JVs) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)