Propunere de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Deciziei (UE) 2020/265 în ceea ce privește ajustările sumelor mobilizate din Instrumentul de flexibilitate pentru 2020 care urmează să fie utilizate pentru migrație, fluxuri de refugiați și amenințări la adresa securității, pentru adoptarea unor măsuri imediate în cadrul pandemiei de COVID-19 și pentru consolidarea Parchetului European