Priekšlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS, ar ko Lēmumu (ES) 2020/265 groza attiecībā uz to summu korekcijām, ko no elastības instrumenta 2020. gadā paredzēts izmantot migrācijai, bēgļu pieplūdumam un drošības apdraudējumiem, tūlītējiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras stiprināšanai