Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen (EU) 2020/265 muuttamisesta niiden joustovälineestä vuodeksi 2020 käyttöön otettavien määrien mukauttamiseksi, jotka käytetään muuttoliikkeeseen, pakolaisvirtoihin ja turvallisuusuhkiin liittyviin toimenpiteisiin, covid-19-epidemian vuoksi tarvittaviin välittömiin toimenpiteisiin ja Euroopan syyttäjänviraston vahvistamiseen