Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetovni carinski organizaciji v zvezi s harmoniziranim sistemom