Kirjallinen kysymys P-010613/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) komissiolle. Vakaussopimuksen yhdistäminen jäsenvaltioiden perustuslakiin