kohtuasi C-769/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaaria) 21. oktoobril 2019 – kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: UC ja TD