Zadeva C-562/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 14. februarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Nacional – Španija) – Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) (Predhodno odločanje — Trinajsta direktiva 86/560/EGS — Postopki vračila davka na dodano vrednost (DDV) — Načeli enakovrednosti in učinkovitosti — Podjetje, ki nima sedeža v Evropski uniji — Prejšnja pravnomočna odločba o zavrnitvi vračila DDV — Napačna identifikacijska številka za DDV)