Odločba Komisije z dne 29. junija 2007 o določitvi BSE-statusa držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v skladu z njihovim tveganjem BSE (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 3114) (Besedilo velja za EGP) (2007/453/ES)