Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Objava naslovov in sklicev harmoniziranih standardov po usklajeni zakonodaji Unije)Besedilo velja za EGP.