Pisno vprašanje E-7040/08 vlaga Jens Holm (GUE/NGL) za Komisijo. Osebna izkaznica EU