Pisno vprašanje E-0187/10 vlaga Linda McAvan (S&D) za Komisijo. Lov v delti reke Evros