Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji#NASLOV V - SPLOŠNE DOLOČBE O ZUNANJEM DELOVANJU UNIJE IN POSEBNE DOLOČBE O SKUPNI ZUNANJI IN VARNOSTNI POLITIKI#Poglavje 2 - Posebne določbe o skupni zunanji in varnostni politiki#Oddelek 1 - Skupne določbe#Člen 23