Mål T-279/11: Tribunalens dom av den 29 november 2016 – T & L Sugars och Sidul Açúcares mot kommissionen (Utomobligatoriskt skadeståndsansvar — Jordbruk — Socker — Undantagsåtgärder — Försörjningsbehoven på unionsmarknaden — Regleringsåret 2010/2011 — Rättsregel som syftar till att ge rättigheter till enskilda — Tillräckligt klar överträdelse — Förordning (EG) nr 1234/2007 — Icke-diskrimineringsprincipen — Proportionalitet — Berättigade förväntningar — Omsorgsplikt och principen om god förvaltningssed)